วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 24/11/2017
วันที่ 24/11/2017 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
เชียงราย  สูงสุด 30  ต่ำสุด 22
เชียงใหม่  สูงสุด 31  ต่ำสุด 23
สุโขทัย  สูงสุด 33  ต่ำสุด 25
ลำปาง  สูงสุด 32  ต่ำสุด 23
พยากรณ์อากาศ ภาคกลาง วันที่ 24/11/2017
วันที่ 24/11/2017 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
กาญจนบุรี  สูงสุด 30  ต่ำสุด 22
นครสวรรค์  สูงสุด 33  ต่ำสุด 22
ลพบุรี  สูงสุด 33  ต่ำสุด 23
สมุทรสาคร  สูงสุด 31  ต่ำสุด 22
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
060813T โรงเรียนวัดยั้งเมิน11.50
070203T ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังแก้ว0.50
070603T โรงเรียนสบจางวิทยา0.50

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี เตือนภัยระดับน้ำ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000